Stichting Roer

Bijlessen

Wanneer de schoolresultaten achterblijven, kan het zijn dat de leerling ergens in het leerproces het spoor bijster is geraakt. Met onze persoonlijke benadering kunnen wij de leerstof begrijpelijk maken en de leerling terugbrengen naar het benodigde niveau. Een leerling met een gedegen basiskennis en het vermogen deze kennis toe te passen zal weer toe zijn aan het maken van een nieuwe ontwikkelingssprong in de klas.

Studievaardigheden (Huiswerkbegeleiding en agenda-training)

Sommige leerlingen hebben moeite met het plannen en organiseren van huiswerk, met alle gevolgen van dien. Tijdens onze lessen leren wij de cursisten het belang van een goede organisatie en planning. Hierdoor leren zij doelmatig te handelen.

Examentraining

Uiteraard is een goede voorbereiding op het examen van zeer groot belang. De beste manier om dit te doen is voor iedereen anders. Daarom bieden wij individuele begeleiding. Hierbij valt te denken aan de juiste manier van kennis en vaardigheden inzetten, structuur aanbrengen en concentratie. Zowel bij de voorbereiding op, als het maken van examens.

Coachen van leerlingen

De leerling heeft aandacht en begeleiding nodig en soms een zetje in de goede richting. Wij begeleiden en coachen de leerlingen één op één.